27/06/2016 | 15:41
   Sơn chống thấm tường ngoài nhà khi xây nhà xong là công việc cuối cùng khi hoàn thiện nhà, để tạo lớp áo bảo vệ ngôi nhà trước điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Nhưng sau thời gian dài sử dụng vẫn cần phải sửa nhà , cải tạo sửa chữa nhà , duy tu bảo dưỡng sơn nhà lại, trong đó có hạng mục sơn chống thấm cho tường nhà cũ .    Khi thi công sơn lại tường cũ thì phải vệ sinh sạch sẽ bề mặt tường, đảm bảo tường không còn bị bám rêu mốc, nếu tường bị thấm thì phải xử lý chống thấm trước khi bả matít và lăn sơn lại.
02/06/2016 | 14:01
   Để Việc xử lý chống thấm tường ngoài mới xây không được trát hiệu quả nhất, đặc biệt là khi tường không trát được mặt ngoài thì sử dụng hai phương pháp: một là sử dụng phương pháp chống thấm ngược (là chống thấm từ phía bên trong tường), hai là dùng phương pháp Chống thấm thuận (là chống thấm từ phía bên ngoài tường)